61 222 68 44 eteron@eteron.pl

Woodwaste

Logo Woodwaste

W roku 2010 GK Eteron nabyła pakiet udziałów spółki Woodwaste. Podstawową działalności spółki było zaopatrywanie grup energetycznych w biomasę pochodzenia agro (tj. pellety ze słomy oraz siana). Przez pierwsze 2 lata posiłkując się pozyskanym od nowych wspólników kapitałem, dotacjami unijnymi oraz kredytami bankowymi spółce udało się zmodernizować zakład w Przytocznej oraz zbudować 2 zakłady w Słońsku oraz Jordanowie osiągając moc produkcyjną na poziomie 10.000 ton pelletu ze słomy miesięcznie.

Niestety ze względu na bardzo nieprzychylne otoczenie formalno-prawne na rynku odnawialnych źródeł energii, marże zaczęły szybko spadać a rynek drastycznie kurczyć. Spółka szybko musiała dopasować się do nowych realiów rynkowych. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu udało się wypracować kompleksową wizję dywersyfikacji rynków oraz produktów.

Dzisiaj Woodwaste jest liderem w dostarczaniu wyściółek ze słomy dla branży drobiarskiej. Spółka wprowadziła również produkt ściółkowy dla zwierząt domowych oraz powołała zespół pracujący nad udoskonalaniem produktu oraz procesu technologicznego wyściółek. Wyściółki są sprzedawane zarówno w kraju jak i za granicą.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych znaleziono również rozwiązanie problemu, który blokował rozwój rynku pelletu dla przydomowych instalacji. Dzięki zastosowaniu mieszanki glinokrzemianów udało się podnieść temperaturę spiekania popiołu, dzięki czemu przy jej spalaniu nie zachodzi zjawisko żużlowania. Rozwój tego rynku jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju spółki.

Spółka nie spoczywa na laurach i dalej poszukuje alternatywnych zastosowań dla słomy.

Osoba prowadząca: Wojciech Pietruszewski
Strona www: woodwaste.pl