61 222 68 44 eteron@eteron.pl

Avrio Media

Logo Avrio Media

Avrio Media to spółka zajmująca się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego w 4 wielkopolskich gminach: Wronkach, Słupcy, Golinie i Stawie.

Pierwszy gazociąg doprowadzający gaz do Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach został zbudowany w lipcu 2006 roku. Duże zainteresowanie okolicznych mieszkańców doprowadziło, pomimo występowania na tym terenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, do wybudowania ponad 5 km gazociągu w miejscowościach Biezdrowo, Pierwoszewo, Ćmachowo, Popowo, Nowa Wieś i Stare Miasto.

Spółka w dalszym ciągu poszukiwała nowych lokalizacji, które mogłyby zostać zgazyfikowane.  W 2008 roku podjęto decyzję o gazyfikacji miasta i gminy Słupca. Słupca to powiatowe miasto, zamieszkałe przez niecałe 14.000 mieszkańców z bardzo dobrze prosperującą gospodarką lokalną oraz wyjątkowym atutem, jakim jest bezpośredni zjazd z autostrady A2.

W styczniu 2011 roku Spółka uzyskała status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki który to, wyznaczając operatora bierze pod uwagę jego efektywność ekonomiczną, skuteczność zarządzania systemami gazowymi oraz bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych. Było to niezmiernie istotne wydarzenie gdyż w tamtym czasie Spółka była jedyną posiadającą status OSD poza Grupą PGNIG.

W 2010 roku Spółka zdecydowała się skorzystać ze środków europejskich na rozbudowę sieci gazowych i przy ich wykorzystaniu zgazyfikowała miasto i gminę Golina. Inwestycja ta idealnie wpisała się w posiadaną już infrastrukturę sieciową ze względu na lokalizację wzdłuż autostrady A2 i możliwość docelowego połączenia gazowego prawie 20 km odcinka z Słupcy do Goliny.

Elastyczne podejście do klienta oraz szybkość podejmowanych decyzji i realizowanych inwestycji doprowadziło do tego, że na dzień dzisiejszy Spółka ma prawie 400 odbiorców, sprzedaje rocznie 6,5 mln m3 gazu i wybudowała blisko 100 km sieci gazowej średniego ciśnienia i w dalszym ciągu przyłącza nowych odbiorców.

Osoba prowadząca: Adrian Dekert
Strona www: avriomedia.pl