61 222 68 44 eteron@eteron.pl

Grupa Kapitałowa Eteron

Holding skupiający firmy z branży OZE, gospodarki odpadami, dystrybucji paliw płynnych, taśmowych systemów oznaczeniowo-lokalizacyjnych infrastruktury oraz nieruchomości komercyjnych.

Poszukujemy nowych projektów – więcej informacji w zakładce nowe inwestycje

Nasze projekty

Logo Avrio Media

Avrio Media

Spółka jest właścicielem sieci gazowej w Słupcy, Golinie oraz Wronkach, w województwie wielkopolskim. Ponadto prowadzi działalność polegająca na przesyle, dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi.

Logo Bioelektrowni Buczek

Bioelektrownia Buczek

Spółka jest właścicielem oraz zajmuje się eksploatacją elektrowni biogazowej o mocy 1,8 MWe w Buczku, w powiecie świeckim, w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Logo Larnaca

Larnaca Immobilien

Spółka odpowiedzialna za inwestycje nieruchomościowe w ramach grupy kapitałowej.

Logo Intercall

Intercall

Intercall sp. z o.o. to spółka zarządzająca dwoma nieruchomościami.

Logo Woodwaste

Woodwaste

Grupa przedsiębiorstw wyspecjalizowana w produkcji oraz handlu biomasą dla celów energetycznych.

Logo Hurt-Tel

Hurt-Tel

Hurtownia kabli i osprzętu „HURT-TEL” zajmuje się zaopatrzeniem, kompletacją dostaw i usługami logistycznymi.

Logo Avrio Media

Avrio Media

Spółka jest właścicielem sieci gazowej w Słupcy, Golinie oraz Wronkach, w województwie wielkopolskim. Ponadto prowadzi działalność polegająca na przesyle, dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi.

Logo Bioelektrowni Buczek

Bioelektrownia Buczek

Spółka jest właścicielem oraz zajmuje się eksploatacją elektrowni biogazowej o mocy 1,8 MWe w Buczku, w powiecie świeckim, w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Logo Larnaca

Larnaca Immobilien

Spółka odpowiedzialna za inwestycje nieruchomościowe w ramach grupy kapitałowej.

Logo Intercall

Intercall

Intercall sp. z o.o. to spółka zarządzająca dwoma nieruchomościami.

Logo Woodwaste

Woodwaste

Grupa przedsiębiorstw wyspecjalizowana w produkcji oraz handlu biomasą dla celów energetycznych.

Logo Hurt-Tel

Hurt-Tel

Hurtownia kabli i osprzętu „HURT-TEL” zajmuje się zaopatrzeniem, kompletacją dostaw i usługami logistycznymi.

Logo Avrio Media

Avrio Media

Spółka jest właścicielem sieci gazowej w Słupcy, Golinie oraz Wronkach, w województwie wielkopolskim. Ponadto prowadzi działalność polegająca na przesyle, dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi.

Logo Bioelektrowni Buczek

Bioelektrownia Buczek

Spółka jest właścicielem oraz zajmuje się eksploatacją elektrowni biogazowej o mocy 1,8 MWe w Buczku, w powiecie świeckim, w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Logo Larnaca

Larnaca Immobilien

Spółka odpowiedzialna za inwestycje nieruchomościowe w ramach grupy kapitałowej.

Logo Intercall

Intercall

Intercall sp. z o.o. to spółka zarządzająca dwoma nieruchomościami.

Logo Woodwaste

Woodwaste

Grupa przedsiębiorstw wyspecjalizowana w produkcji oraz handlu biomasą dla celów energetycznych.

Logo Hurt-Tel

Hurt-Tel

Hurtownia kabli i osprzętu „HURT-TEL” zajmuje się zaopatrzeniem, kompletacją dostaw i usługami logistycznymi.

Historia Grupy Eteron

Nazwa ETERON pojawiła się w 2004 roku, zastępując firmę Zespół Przedsiębiorstw Budownictwa Łączności K-TEL Sp. z o.o. w Poznaniu. Jest to holding grupujący kilkanaście firm. Początki firmy to przełom lat 80 i 90 minionego stulecia. Wskutek uwolnienia i szybkiej liberalizacji rynku w Polsce powstają spółki cywilne, początkowo związane wyłącznie z branżą telekomunikacyjną.

W 1992 na rynek trafia marka K-TEL, pojawiają się też pierwsze struktury holdingowe. Lata 90 w polskiej telekomunikacji to czas szybkiego wzrostu, przede wszystkim TP S.A. Szanse rozwoju wykorzystał również K-TEL, zwiększając sprzedaż do ponad 100 mln rocznie. Zaczęły się rozwijać inne dziedziny, energetyczna, nieruchomości, poszerzyła się oferta K-TEL w telekomunikacji i informatyce.

2017 Powołanie Eteron VC. Realizacja dwóch pierwszych inwestycji w Startup’y.
2016 Osiągnięcie pełnych mocy wytwórczych w Biogazowni Buczek oraz uruchomienie instalacji utylizacyjnej.
2014 Avrio Media oddaje do użytku gazociąg w Golinie / Biogazownia w Buczku zostaje oddana do użytku.
2012

DM Celus – spółka córka Woodwaste oddaje do użytku zakład granulacji słomy w Jordanowie Śląskim.

Grupa nabywa pakiet udziałów firmy PTS Rabka.

2011 Avrio Media oddaje do użytku gazociąg w Słupcy.
2010 Grupa nabywa pakiet udziałów firmy Woodwaste.
2009 Powołanie spółki Larnaca Immmobilien oraz zawarcie pierwszej transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych.
2007 Sprzedaż spółki K-TEL fińskiemu koncernowi Eltel Networks.
2004 Powstaje marka Eteron, będąca wynikiem przeprowadzonej restrukturyzacji wśród spółek zależnych od grupy kapitałowej.
2002 TP SA wprowadza program outsourcingu utrzymania sieci – K-TEL staje się liderem utrzymania serwisując ponad 850 tysięcy linii.
1998 K-TEL osiąga sprzedaż na poziomie 100 mln rocznie.
1992 Na rynek trafia marka K-TEL.

Poznaj nasz zespół

Eugeniusz Pietruszewski

Menadżer, twórca i współtwórca przedsięwzięć, początkowo w branży telekomunikacyjnej m. in. K-TEL, Eteron i wielu innych, członek Rad Nadzorczych spółek Kapitałowych. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od początku powstania jest Prezesem firmy K-tel, po zmianach spółki Eteron.

Alicja Brdęk

Związana z Grupą Eteron od 1999 roku, początkowo zajmowała się zarządzaniem nieruchomościami firmy. Od 2005 roku jako Dyrektor Administracyjny a następnie Członek Zarządu spółki Eteron, odpowiedzialna za dział zakupów dla Grupy Eteron jak również zarządzająca strukturą organizacyjną biura. Obecnie Prezes Zarządu spółki Larnaca Immobilien.

Wojciech Pietruszewski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania i Marketingu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Związany z firmą jeszcze w trakcie studiów. Sprawuje nadzór właścicielski strategii finansowej projektów, nadzór nad przekształceniami właścicielskimi oraz jest koordynatorem wszystkich projektów. Prokurent w spółce Eteron, oraz członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

Maciej Stradomski

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, doradca podatkowy. Z firmą Eteron, związany od czerwca 2004 roku, odpowiedzialny za koordynację polityki finansowej oraz restrukturyzację podmiotów wchodzących w skład Grupy kapitałowej Eteron.

Dawid Kunc

Menadżer, absolwent Politechniki Poznańskiej oraz studiów MBA. Specjalista w obszarze komunikacji elektronicznej i przetwarzania odpadów organicznych. Od początku swojej pracy zawodowej współpracuje z grupą Eteron odpowiadając za prowadzenie projektów w branży telekomunikacyjnej oraz biotechnologicznej. Aktualnie prowadzi projekt Bioelektrownia Buczek.

Adrian Dekert

Menadżer, doradca biznesowy, absolwent studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Georgia State University w Atlancie. Od 2002 związany z Grupą Eteron, w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, począwszy od zarządzania jakością aż po budowanie strategii dla organizacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze różnorodnych systemów zarządzania opartych o międzynarodowe standardy.

Krystian Jabłkowski

Analityk biznesowy/Menadżer inwestycyjny. Odpowiada za poszukiwanie i analizę nowych projektów inwestycyjnych oraz komercjalizację nauki. Ponadto wspiera firmy z portfela Grupy w bieżących procesach finansowych, w szczególności opracowywaniu budżetów i tworzeniu modeli biznesowych. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowania Przedsiębiorstw. Z GK Eteron związany od 2014 roku.

Aleksandra Kaźmierkiewicz

Związana z firmą Eteron od 2015 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jako Asystentka Zarządu odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie biura oraz wsparcie pracowników w bieżących zadaniach.

Katarzyna Wierzbowska

Posiada Certyfikat Księgowego stopnia I. Z firmą Eteron związana od 2008 roku, na początku jako Asystent Zarządu, aktualnie na stanowisku młodszego księgowego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Nasi partnerzy

Aktualnie współpracują z nami firmy:

Doradztwo gospodarcze:

CMT Advisory
Metropolis

Logo CMT Advisory
Logo Metropolis

Doradztwo prawne:

Wawrzynowicz i Wspólnicy
Masiota i Wspólnicy
SSW
GWW

Logo Wawrzynowicz i Wspólnicy
Logo SSW
Logo Masiota i Wspólnicy
Logo GWW

Nowe inwestycje

Strategię inwestycyjną GK Eteron najlepiej charakteryzują poniższe punkty:

N

Inwestujemy zarówno w istniejące spółki, jak i te istniejące dopiero na papierze.

N

Nie ustalamy z góry ram czasowych bądź kapitałowych, jednak obecnie nie przewidujemy większego zaangażowania niż 3 miliony złotych na przedsięwzięcie.

N

Dużym atutem potencjalnej inwestycji jest jej skorelowanie z aktualnym portfolio lub doświadczeniem grupy z wyłączeniem projektów nieruchomościowych.

Inwestycje zrealizowane przez Eteron VC:

Cherrypick Games

Marzec 2017

Heavy Kinematic Machines

Listopad 2017

Szukasz wsparcia finansowego, organizacyjnego lub merytorycznego?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Logo Grupy Eteron
Logo Grupy Eteron

Eteron Sp. z o.o.

Adres: ul. Krysiewicza 9, 61-825 Poznań (K9 Office, 1. piętro)
Tel.: +48 61 222 68 44
Fax: +48 61 222 68 45
Tel. kom.: +48 505 769 597
Email: eteron@eteron.pl

NIP: 764-21-69-299
REGON: 570850731

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105897. Kapitał zakładowy: 1 950 000 PLN

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105897. Kapitał zakładowy: 1 950 000 PLN

Eteron Spółka z o.o.