61 222 68 44 eteron@eteron.pl

Bioelektrownia Buczek

Bioelektrownia Buczek to inwestycja zrealizowana przez Eteron przy udziale środków europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W warunkach dobrej koniunktury dla zielonej energii, obiekt dysponując mocą 1,8 MWe miał generować najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich spółek Grupy.

Na początku 2012 roku, gdy rozpoczynały się prace przy instalacji cena świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii kształtowała się na poziomie 270zł/MWh.Uzasadniało to dobrą atmosferę do inwestycji biogazowych w Polsce. Od początku jednak realizacja projektu w Buczku stała pod znakiem zapytania. Opóźnienie w wypłacie dotacji zbiegło się w czasie z problemami finansowymi głównego wykonawcy instalacji Tugeb-Polbud Sp. z o.o.. Wydłużający się termin oddania obiektu dodatkowo komplikowała rosnąca nadpodaż na rynku zielonej energii. Ceny certyfikatów zaczęły systematycznie spadać. Informacje te negatywnie wpłynęły także na zaangażowanie banku, który istotnie ograniczył finansowanie. Rozpoczął się długi proces rozmów z partnerami o przyszłości Bioelektrowni Buczek.

Oddanie instalacji nastąpiło w grudniu 2014 roku, już po upadku głównego wykonawcy. Bioelektrownia dzięki wsparciu kapitałowemu Grupy Eteron i skutecznym negocjacjom z podwykonawcami rozpoczęła produkcję zielonej energii. Niekorzystna sytuacja na rynku praw majątkowych OZE sprawiła jednak, że w momencie startu cena certyfikatu mieściła się w przedziale 160-150zł/MWh, będąc w trendzie spadkowym. Spółka była nierentowna. Chcąc dalej funkcjonować konieczna była zmiana pierwotnego modelu biznesowego, opartego w głównej mierze na produkcji energii elektrycznej, na bardziej zdywersyfikowane podejście.

Rozpoczęły się prace nad wyznaczeniem nowych kierunków rozwoju. We wrześniu 2015 roku Buczek był jedyną biogazownią rolniczą w kraju przetwarzającą odpady poubojowe, która uzyskała kwalifikację dla pofermentu jako polepszacza gleby, wydaną przez Ministra Rolnictwa. Począwszy od 2016 roku działalność utylizacyjna instalacji staje się główną gałęzią przychodową spółki.

Dziś Buczek jest bioelektrownią o najwyższej wydajności energetycznej wśród wszystkich biogazowni w Polsce. Dostarcza poferment do ponad 100 gospodarstw rolnych w regionie oraz jest firmą utylizującąśrednio 9 000 ton odpadów miesięcznie. Zmiany regulacyjne na rynku OZE i wprowadzenie błękitnych certyfikatów dedykowanym biogazowniom pozwalają odzyskać skuteczność instalacji także w obszarze produkcji energii.

Osoba prowadząca: Dawid Kunc
Kierownik biogazowni: Tomasz Jasiński
Strona www: bioelektrownia-buczek.pl